Контакт

Я.Ч.О.Р - производствен цех и офис - гр. Ямбол
ул. "Емине" №16
Всеки ден от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК от 08.00 до 17.00 и събота от 09.00 до 14.00 ч. - за контакти: Бончо Колев
8600 Ямбол
България
Телефон 0898522998

Офис в гр. ХАСКОВО
ул. "Сан Стефано" 28
за контакти: Надежда Колева - офиса работи в ЧЕТВЪРТЪК: от 09.00 - 14.00
6300 Хасково
България
Телефон 0898522998

Офис в гр. Бургас
ул. "Трайчо Китанчев" 20
за контакти: Надежда Колева - офиса работи в: ПЕТЪК: от 09.00 - 14.00
8000 Бургас
България
Телефон 0898522998

Офис във ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. "Калоян" 13
за контакти: Надежда Колева - офиса работи в ПОНЕДЕЛНИК : от 09.00 - 14.00
5000 Велико Търново
България
Телефон 0898522998

За Контакт:

Можете да се свържете с нас, като изпратите запитване.
contentmap_module
© 2017 ЯЧОР Всички права запазени.